Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home / Uncategorized / Artikel Bahasa Jawa

Artikel Bahasa Jawa

Artikel Bahasa Jawa

Kumpulan Contoh Artikel Bahasa Jawa
Salah satu penampilan kebudayaan D.I. Yogyakarta yang akan ditampilkan dalam Festival Keraton Nusantara XIII 2019. Foto: Birgita.
Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah Indonesia yang paling populer. Bagaimana tidak, suku Jawa sendiri nyaris mendominasi populasi Tanah Air dengan total lebih dari 40%.
Bahasa Jawa ternyata ada berbagai macam. Ada bahasa Jawa halus dan bahasa Jawa yang biasa digunakan untuk berbincang santai dengan kerabat.
Masyarakat yang sehari-harinya berbicara menggunakan bahasa Jawa adalah mereka yang tinggal di Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahkan di ketiga wilayah tersebut, bahasa Jawa menjadi salah satu mata pelajaran wajib di sekolah.
Untuk itu, tak jarang para siswa diminta membuat artikel dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, beberapa contoh artikel dalam bahasa Jawa di bawah ini bisa jadi acuan pembelajaran para siswa.
Contoh Artikel Bahasa Jawa
Contoh 1:
Artikel Tentang Batik
Kumpulan Contoh Artikel Bahasa Jawa (1)
Cikal bakal corak megemendung dipundhut masyarakat Cirebon ingkang dipundhut uthawi dipethik saking buku sedaya kangge bangsa China ,dhumateng wilayah Cirebon,model awan membo gambaran jawi negari bebas kaliyan manud keparingi nipun gusti allah.Model batik nenika dipun mangertosi megamendung punika karyanipun seni batik jawi lambangipun wonten ing Cirebon.
Corak model batik punika anggadahi kekhasan mboten awis-awis pinanggih ing punika daerah penghasil batik sanes mbuk bileh wonten sanesipun ing Cirebon, lan nyameni model masterpiece, Dewan Kebudayaan Dan Pariwisata RI badhe dipun daptharaken wonten UNESCO kangge pikantuk pangakuan satunggaling pengakuan World Heritage, corak megamendung satunggaling corak dasar batik menika sampun misuhur dumugi pundi-pundi Negara kekhasan corak megamendung mboten masalah, coraknipun kados warnanipun megamendung sing sami gambar awan kang warna sing lantang lan wonten mawon nilai filosofi sing wonten ing corak nipun sing sami mawon cikal larenipun batik kang kaseluruhan ing Cirebon.
Modelipun awan kang melambangake donya dhuwur model awan kang gambaripun donya adoh ,bebas lan kados gadhah kadhosipun gusti allah,konsep kang patud sing pengaruhe ing donya kesenirupaan islam ing abad 16 sing digunakake katampi kaum sufi kados ngungkapke donya kang gede,wonten bedane antarane corak megamendung saking Cina lan wonten ing Cirebon.
Tuladha nipun ing motif megamendhung China,garis awan sing bentuke bunder asale kang ing Cirebon,garise nipun kaya lonjong lan segitiga,Cikal bakale batik saking Cirebon kang dhuweni kemajuan gerakan tarekat sing konon wonten ing Banjarmasin,Kalimantan Selatan.mbatik asale dikerjakne oleh anggota tarekat sing ngabdi ing keratin kang dhamel sumber ekonomi kangge ngatur dhuwit kelompok tarekat punika.
Pengikutipun urip ing deso trusmi lan sakitare deso niki wonten ing 4 km saking Cirebon pinuju ing bandung,sekalian niku dhateng sakniki batik Cirebon identik kang sami batik trusmi, corak megamendung kang sami pertamanipun kang berunsurke ing warna biru lan diselingi werno abang kang nggambarake maskulinitas lan suasanene dinamis karenanipun wonten proses panggawanipun, wonten campur tangan kakung lan warna biru wontenipun warna langit sing gumede lan tenag, sertanipun lambat kangge gowo udan sing dimantinipun kangge gowo kesuburan lan kanggemipun urip,warna biru kang diwujudake awan gelap sing ngandung banyu udan lan nggawe keuripan.
Kangge perkembangane corak megamendung kang ngadusi katah perkembangan lan dandanan kangge ndandosi pasar, lan ketemu corak – corak megameendung digabung sing corak kewan ,kembang lan corak liyanipun ,kang ndandosi penggabungan corak kang saged mbatik tradisional kawit mbiyen, naming kemajuan dandosaken peasat kangge adane campurtangan saking perancang busana liyane. Selainipun corak warna motif megamendung sing awale biru lan abang sakniki berkembang kados dumugi macem warno.wonten motif megamendung sing warna kuning.
Proses kangge produksine sing kawit disik lan dikerjagne kangge batik tulis lan batik cap kanggo pertimbangane kangge ekonomis ,sing doproduksine saking pabrik gede-gedenan lan coraknipun disablon,lan punika kain corake megamendung sing dihasilake kangge proses lan sakniki tekan sakteruse mboten saget di timbale jeneng batik. Wujudipun corak megamendung pun kawit disik kang dikenal ing bentk batik,sakniki saged ditemui ing Kudus macem bentuke , lan wonten ing gambaran hiasan dinding ,lukisan kaca, produk interior kang bentuk karo ukurane kayu lan produk kangge sarung bantal lan snes-sanesipun.
Contoh 2:
Artikel Tentang Budi Pekerti
Kumpulan Contoh Artikel Bahasa Jawa (2)
Yen sawong kelangan sopan santun jero kuripan, mula dheweke nembe ngracuni kuripan kanthi sikap lan panggawe ala. Sopan santun ndelokake kwalitas kepribadian sawong menungsa. Tambah cendhek ati lan tumindak dadi sawong menungsa, mula dheweke badhe tumindak sopan lan santun kanthi tulus lan kebak ngandel awak.
Sopan santun yaiku kanggonan saka panggawe awak sing terekspresi saka kwalitas sak njero moral. Moral kuwi dhewe ngrupakne sawijining sing dipakolehake saka ati nurani, sing diekspresikan jero panggawe lan cara mikir. Sawong menungsa sing nyopan santun cendhek, biyasane sangka dene kwalitas moral awake sing cendhek. Lan hal iki diamargakne, ati nuraninya terisi kanthi aji-aji negatif. Kanthi tambah ora praduline wong-wong kanggo sopan santun jero kuripan, nunjukake ilange ati becik jero kuripan. Lan masalah iki, mesti badhe dadi sawijining sing ala jero pamotan kuripan sosial sing luwih tertib ugo harmonis. Tanpa sopan santun, wong-wong badhe kelangan laku becike jero ngladeni kuripan.
Sopan santun yaiku energi positif, sing bisa nyiptake kuripan pribadi sing luwih nduwe kwalitas. Amarga, wektu sawong menungsa nduweni sopan santun jero sikap lan panggawe, mula dheweke nembe ngulakne energi becik marang wong liya, lan wong liya sing rumangsakne energi becik kesebut, atine dadi luwih praduli kanggo ngladeni energi sopan santun. Artine, wong-wong sing sopan santun sanuli mbisakne pangandel luwih saka wong liya. Sopan santun dudua panggawe sing ngethok-ethok becik kanggo siji kepentingan, ning ngrupakne tumindak saka sikap cendhek ati, sing dikuwatake saka etika lan integritas pribadi jero konsistensi panggawe.
Sopan santun bisa dadi duwe sapa wae. Ning, kanggo nduweni sopan santun dadi kanggonan saka panggawe kepribadian sing becik, sawong menungsa kudu ngrawat kwalitas morale kanthi aji-aji kuripan positif sing etis, nuli diungkapkan jero integritas pribadi sing konsisten kanthi sikap cendhek ati kanggo ngladeni kuripan. Sopan santun dipakolehake saka kwalitas wong becik, sing bener-bener urip kanggo mujudtake rasa bekti awake nang wong liya; liwat tata basa, sabar, ekspresi lan panggawe liyo sing santun.
Sopan santun badhe dadi tambah ngaruh kanggo kebecikan awak dhewe lan wong liya. Wektu sawong menungsa bisa ngembangke ati nuranine kanggo tata krama kuripan, sing ngajeni wong liya, lan bersyukur dhuwur apa sing diduweni, tanpa ana pangrasa ora dhemen marang sing liya.
Kumpulan Contoh Artikel Bahasa Jawa (3)
Blangkon iku sajinis panutup sirah kanggo wong priya sing kagawé saka bahan kain bathik utawa lurik. Blangkon sejatiné wujud modhèrn lan praktis saka iket. Ing busana tradhisional adat Jawa lan adat Sundha blangkon dianggo minangka pasangan karo busana beskap. (miturut Wikipedia)
Ing jaman modern iki blangkon ono ing masyarakat Yogyakarta khususe gunungkidul uwes mulai ilang seka pikiran masyarakat. Blangkon seng uwes suwe dadi budaya warga jawa iki, mulai kegiles karo topi-topi seng dadi trend ing kalangan muda-mudi.
Nek arep weroh jinis-jinis blangkon iso mbok woco ing ngisor iki:
Ana sawetara jinis blangkon miturut adat ing papan panggonan tinamtu. Jinis blangkon antara liya:
1. Blangkon Sala, saka bahan bathik ora nganggo mondholan (trèpès).
2. Blangkon Yogya, nganggo mondholan.
3. Blangkon Kedhu.
4. Blangkon Banyumas.
5. Blangkon Sundha, saka bahan bathik, ora nganggo mondholan.
Mondholan, iku wangun sing njendhol ing samburiné blangkon, makili modhèl rambut priya sing kerep dibundhel ing mburi. Blangkon modhèl trèpès, iku wujud sing umum blangkon gagrag Surakarta. Gaya iki minangka modhifikasi saka gaya Yogyakarta, amarga akèh-akèhé priya saiki arambut cendhak. Modhèl trèpès iki digawé kanthi njait langsung mondholan ing bagéan mburi blangkon. Saliyané saka suku Jawa , ana uga sawetara suku sing migunakaké panutup sirah sajinis blangkon nanging béda wujudé, yaiku suku Sundha, suku Madura, suku Bali, lan sapanunggalané. (Wikipedia)
Ing pikiranne para mudha jaman saiki, nganggo blangkon iku koyo ndadeke deweke tambah katrok, cupu, ketinggalan jaman lan sak liyan-liyane. Ningo nek awake dewe nganggo. Podo wae wes melu nglestarekake budaya jawa. Dadi ora eneng seng jenenge wong jowo ilang jawane.
Kenapa ora? Neng Daerah Istimewa Yogyakarta netapke dino blangkon saben minggune. Umpamane dino setu dadi dino blangkon, dadi saben dina setu bocah-bocah seklah do nganggo blangkon seko SD, SMP, SMK, lan SMA. Dadine para pelajar ing kutho Yogyakarta duwe kekhasan karo kutho-kutho liyane.
Aku nduwe pepinginan supoyo sesok blangkon iso dadi benda sing ora mung diweruhi wong Yogyakarta tok. Ningo bisa diweruhi ing mata internasional. Dadine ora mung dingo warga Indonesia ningo warga mancanegara.
Contoh 4:
Artikel Tentang Pendidikan
Kumpulan Contoh Artikel Bahasa Jawa (4)
Nggedahi sikap seng apek iku ora gampang kudu diajari kat mbiyen masa kanak-kanak, lan wong tuwo wajib ndidik.
Nang dasare enten kaleh tingkatan jero boso Jowo, iku enek Kromo, bosone lembut lan ngoko, boso Jowo biasa. Boso kromo inggil kangge wong tuwo mbektine utawi tiang seng luweh butuh dibektine, ngelegokne boso ngoko biasane kangge rencang seumuran.
Ndalem nggunakne sedinten-dinten, wong tuwek kaleh putra-putri ngangge ngoko, anak e nggunakne kromo. sanes pergaulan kangge boso campuran seng ngangge tembung-tembung seko kromo lan ngoko lan iki mesti gampang dipelajari praktek lan rekasa dipelajari sacara teori saja.
Turno neng masyarakat kat masa cilik wes ajaran wong tuwo, wes anyak ngerti mudeng becik lan bener koyo etika, tradisi lewat cerito dongeng, dolanan atau mainan anak cilik seng nyelok jenenge.
sounce : www.kumparan.com